Naše služby

NABÍZÍME MNOHO SLUŽEB PRO VÁŠ RŮST

PROJEKTOVÉ A PROCESNÍ ŘÍZENÍ

V procesních aktivitách se jedná zejména o optimalizační kroky ve společnostech, procesní doporučení a optimalizace činností.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Jsme připraveni poradit i v dotačních titulech, např. u certifikace výrobků a zavádění výrobků na nový trh.

VYSOKÁ KVALITA

Vysoká kvalita služeb. Číslem jedna je pro nás spokojený klient. Tomuto cíli věnujeme nejvíce snahy.

REFERENCE

NAŠI ZÁKAZNÍCI

"Jednorázově s vašim týmem vyřešíme aktualní obtížnou situaci.

Budeme vaší dlouhodobou systematickou oporou při řízení složitého projektu. "

Individuální poradenství
Individuální poradenství

"Získám ucelenou představu, jak vést projektové týmy v éře digitalizace.

Se svým týmem zvládnu i ty nejnáročnější úkoly a naučím se podporovat motivaci a spolupráci lidí."

Skvělý projektový tým
Skvělý projektový tým

"Naučím se vše podstatné pro řízení projektu ve všech jeho fázích, od příprav až po uzavření.
Osvojím si klíčové principy agilního i klasického řízení, a dovedu všechny projekty do zdárného konce!"

Mistr projektů
Mistr projektů

AKTUALITY

pmi
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

Project Management Institute (PMI) je původem severoamerická organizace, která se prezentuje jako největší světová asociace pro project management s certifikovanými členy ve 185 zemích. Základní standard projektového řízení PMI je nazýván PMBOK Guide. Certifikovat se podle standardů PMI se lze také v České republice, i když zkoušku je nutno skládat v angličtině. Existuje několik druhů certifikace PMI. Nejpopulárnější z nich jsou PMP (Project Management Professional) určená pro projektové managery a CAPM (Certified Associate in Project Management) určená pro osoby, které se věnují nebo hodlají věnovat řízení projektů, ale ještě nemají dostatek praxe na připuštění ke zkoušce PMP. Na tyto certifikace se je možné připravit samostudiem nebo absolvovat přípravný kurz, zkušenosti však ukazují že zkouška je poměrně obtížná a při samostudiu není úspěšnost příliš vysoká. V ČR je několik organizací, které přípravné kurzy nabízejí na komerčním základě, v rámci aktivit organizace Projektový Underground proběhla i bezplatně. Na certifikační zkoušku se je potřeba přihlásit přímo u PMI. Od podzimu 2017 certifikace PMI celosvětově přešla na novou verzi PMBOK Guide – 6th Edition.[4][11]

Nejvyšší úroveň představuje programová certifikace PgMP. Zde jde i o testování osobnosti programového – projektového manažera. I když jde také o zkoušku multiple-choice na počítači, je doplněna dalším prověřováním. Zatím se nepodařilo najít úspěšný model komerční přípravy na tuto zkoušku a nositelů této certifikace je celosvětově pár set.V organizaci Projektový Underground proběhly přípravné workshopy kde probíhá společná příprava a díky tomu jsou v ČR 3 nositelé této certifikace a jsme tak jedničkou mezi srovnatelnými evropskými zeměmi.

PMI také nabízí klony základního standardu PMBoK zaměřené na určité znalosti, a to včetně specializovaných certifikací. Jedná se o řízení rizik (PMI-RPM), scheduling (PMI-SP), business analýza (PMI-PBA), agilní řízení (PMI-ACP) a řízení portfolia (PfMP).

what
DEFINICE: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Projektové řízení je proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů. (Stejný význam mají výrazy vedení či řízení projektů a anglické označení project management, které se běžně používá i u nás.)

Projekt je činnost, která má jasně daný cíl, začátek a konec. Zdroje na jeho realizaci jsou omezené, a protože se vymyká běžné denní praxi, tak není předem jistý jeho výsledek. Ten může být hmotný i nehmotný: realizace stavby, nová webová stránka, uspořádání školního srazu nebo rekonstrukce koupelny – to vše jsou příklady projektů různého rozsahu.

Metodologie projektového řízení představuje způsob řízení projektu. Tato metodika může být buď přejatá (např. PRINCE2 či PMBOK), a nebo vlastní, šitá na míru osobitým potřebám. Metodologií ovšem nenazýváme intuitivní přístupy řízení, protože jsou ve své podstatě nahodilé a tudíž neopakovatelné, nedefinovatelné a prakticky nesdělitelné.

project
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Při posuzování úspěšnosti projektu je asi nejdůležitější fakt, zda-li byl vůbec projekt zdárně dokončen. Dalšími kritérii jsou pak kvalita výsledku, vynaložený čas a náklady.

Znalost kvalitní metodologie Vám může dodat sebedůvěru pro zvládnutí větších projektů a zároveň zajistit značnou konkurenční výhodu..