Odborné poradenství je oblast, ve které jsme pravou rukou zákazníka v činnostech, se kterými nemá zkušenosti nebo kde hledá nezávislý názor. Jedná se zejména o dodavatelský výběr (komerční výběrová řízení), ale i odborné konzultace k problematice řízení projektu nebo řízení procesů.

Dokážeme posoudit i různé podpůrné SW nástroje. Jsme připraveni poradit i v dotačních titulech, např. u certifikace výrobků a zavádění výrobků na nový trh.