Projektové a procesní řízení společně s obchodními činnostmi patří k hlavním oblastem působení společnosti, a to zejména v poradenské a konzultační činnosti v průmyslových oborech.

Služby projektového řízení, které pro investory zajišťujeme, zahrnují celý soubor činností souvisejících s organizací, koordinací a řízením projektu ve všech jeho fázích jako je jeho příprava, realizace, logistika, uvedení do provozu i užívání dokončeného projektu. 

V procesních aktivitách se jedná zejména o optimalizační kroky ve společnostech, procesní doporučení a optimalizace činností.

Koordinace pozáručních činností a servisu je možná, vyžadují-li to podmínky projektu.

Obchodní činnost je soustředěna na zprostředkování obchodu, zajištění materiálového vybavení a maloobchodního prodeje specifických výrobků.

Naši dvacetiletou obchodní zkušenost v kombinaci s téměř stejně tak dlouhou projektovou a procesní praxí zdokonalujeme o moderní trendy a způsoby řízení. Nadále na sobě pracujeme s našimi externími spolupracovníky a využíváme metody mezinárodně uznávaného řízení PMI.